Sikkerhed på jobbet

Er dine medarbejder sikre?

At arbejde i højden stiller storekrav til medarbejderne. Det er ikke kun fysiske belastninger der påvirker medarbejderen, også psykiske påvirkninger vil i nogen grad indvirke på ens arbejde. Derfor er det vigtigt medarbejderen stoler på sit udstyr.

I arbejdstilsynets vejledning om faldsikring, AT D.5.5-3 specificeres, at medarbejderen maksimalt må arbejde 4 timer iført faldsikringsudstyr. Ligeledes skal faldsikringsudstyr efterses af en kompetent person mindst en gang om året.

Når vi efterser faldsikrings- og klatregrej, gennemgår vi alt grej visuelt og tester det, jfr. producentens vejledning. Alt udstyr bliver registreret og opmærket således ens medarbejdere ikke er i tvivl om udstyret overholder de gældende lovkrav.

Når vi af og til kassere udstyr, der enten har overskredet aldersgrænsen eller hvis det ikke leve op til de gældende krav længere, har vi typisk det samme eller ligende grej på lager – så dit sæt bliver leveret komplet tilbage, klar til brug for dine medarbejders sikkerhed!

Kontakt os, for at få et tilbud på eftersyn.