Eftersyn

Husker du tjekket af eget faldsikringsudstyr inden brug?

 

Faldsikringsudstyr

I henhold til arbejdstilsynet retningslinjer for personlige værnemidler, skal man følge leverandørens anvisninger om opbevaring og vedligeholdelse af faldsikringsudstyret.

Det betyder bl.a. dit faldsikringsudstyr skal efterses minimum hver 12. månede af en kompetent person. Endvidere skal du som bruger, fortage en egenkontrol af dit udstyr inden ibrugtagelse. Dette gælder alle dele der indgår i faldsikringsættet, samt de ankerpuntker man indbinder sig i.

Ved et eftersyn kontrollere vi blandt andet, at udstyret er funktionsdygtigt og lever op til de sikkerhedsmæssige krav der er gældende for de enkelte enheder, samt at udstyret ikke er defekt på grund af eks. slid, UV-stråling og lignende.

Faldsikringsudstyr ikke må bruges:

 • Hvis det har været brugt til at standse et fald. 
 • Hvis det har været udsat for anden belastning, der kan have nedsat holdbareheden på produktet. 
 • Hvis det er repareret, eller hvis der er tvivl om udstyrets fortsatte egnethed, medmindre udstyret har gennemgået et eftersyn efter producentens anbefalinger.

Faste faldsikringssystemer

Der gælder samme regler for fastmonterede faldsikringssystemer, ihh til eftersyn minimum hver 12. måned. Vi udføre det lovpligtige eftersyn på wire og skinnesystemer.

Efter endt eftersyn modtager du en komplet kontrolrapport, hvori det fremgår status af eftersynet, med evt. fejl og mangler samt forbedringer der kan laves for at optimere sikkerheden for brugeren.

Se mere i AT-vejledningerne omkring færdsel i højden og på tagflader.

Gode råd til faste systemer

 • Du skal sikres fra påbegyndelse til endt arbejde
 • Der skal bruges korrekt godkendt udstyr, f.eks wireglider fra samme producent
 • Brugeren har et ansvar for at indrapportere evt. fejl og mangler på et system
 • Brugeren skal kunne se en tydelig opmærkning af systemet, herunder:
  • Type
  • Installation dato
  • Antal samtidige bruger
  • Inspektions dato
  • EN standarden

 

Faste ankerpunkter

Har man fastmonterede ankerpunkter, skal disse ligeledes efterses minumum hver 12. måned. Fast monterede ankerpunkter skal yderlig være godkendt efter EN795 og have en synlig identifikation, således brugeren ikke er i tvivl om dets holdbarhed.

Vi efterser og tester faste ankerpunkter ihh. til producenternes anvisning, og udarbejder, hvis kunden ønsker det, en komplet testrapport over hver enkelt ankerpunkt.

Med et fast monteret ankerpunkt, undgår du at, man som bruger selv skal vurdere holdbarheden af givent punkt, der bruges til indbinding af faldsikringsudstyr. Du kan læse mere om de danske krav til ankerpunkter i AT-vejledning D.5.5-3. Eller kontakt os for mere information

 

Stiger og lejder

Stiger skal gennemgå et kontrol minimum hver 12 måned. Det gælder både for faste og løse stiger. Det er vigtig man som bruger ikke er i tvivl om stigens sikkerhed og hvorledes stigen må bruges.

Under et eftersyn, kontrollere vi stigen jfr. producentens anvisning, bl.a. efter fejl på trin, vanger og fødder, efter mangler så som pictogrammer, fødder og kæder osv.

Som brugere modtager du efterfølgende et kontrolskema pr. stige, og du for ligeledes et mulighed for at tilgå kontrolskema online.

Læs mere om Arbejdstilsynets krav til brug af stiger i AT-vejledning B.3.1.1-3

 

Kontrolskemaer online

Alt udstyr Safework efterser, registreres online. På denne måde har brugeren fuld sporbarhed på produktets eftersyn og har altid kontrolskemaer tilgængelig, hvis disse kortkommer.

Som brugere modtager du en adgang til systememet, og bliver automatisk adviseret om kommende eftersyn af dit udstyr. Samt evt. produkttilbage kaldelser fra udstyrs producenter.

Vi har desuden en række videoinstruktion til systemet. Dem finder du her: Safework på Youtube

 

Linkedin

Følger du os?