Faldsikring regler

Find mere information om love og regler for brug af faldsikring i Danmark 

Love og Regler

Faldulykker på arbejdsmarkedet er ofte alvorlige. Derfor er det vigtigt, at man sætter sig ind i reglerne, inden man benytter sig af faldsikringsudstyr.

Grundlæggende defineres faldsikring af Arbejdstilsynet som ”et personligt værnemiddel, der beskytter mod nedstyrtning.”

Med andre ord; faldsikringsudstyr kan bruges til at “standse fald eller hindre fald”. At standse et fald betyder det rigtige faldsikringsudstyr vil sikre, man ikke rammer jorden eller en anden overflade, hvis man er så uheldig at styrte ned, samt begrænse den faldenergi der kan forårsage personskader. Dette gøres ved at bruge faldabsorberende udstyr, f.eks. falddæmperline eller en faldblok / jojo. Ved brug af falddæmpende udstyr, er det vigtigt at have en plan for redning og udstyr til at fortage en redning med.

At hindre et fald betyder, det rigtige faldsikringsudstyr forhindrer, et fald kan ske. Det kan for eksempel være ved brug af en sele og line, der begrænser bevægelsesfriheden, for at træde ud over en kant.
Faldsikring må ikke benyttes som en permanent løsning, men kun, ”hvor det ikke er muligt at sikre mod fare for nedstyrtning ved brug af egnede tekniske hjælpemidler, fx rækværk, stillads eller personløfter”.

Normalt må en opgave ikke tage mere end fire mandetimer.

Hurtige genveje til nyttige links

Brugeren kan færdes sikkert ved ovenlys og langs tagkanten

 

Arbejdsgiverens ansvar

Det er altid arbejdsgiverens ansvar, at faldsikring benyttes når det er nødvendigt.

Det er ligeledes arbejdsgiverens ansvar, at brugeren er sikret fra opgavens start til slut. Dermed skal der tages hensyn til at brugers sikkerhed, med det samme denne går i højden.

Arbejdsgiveren skal også sørge for, at faldsikringsudstyr bruges korrekt og er i forsvarlig stand. Det betyder blandt andet, at udstyret skal holdes rent og vedligeholdes og brugeren skal være oplært i at bruge udstyret korrekt.

Brugeren skal ligeledes være oplært i redning efter fald, da der let kan opstå skader hos en person, der hænger efter et fald.

Arbejdsgiveren skal have udarbejdet en evakuerings- og beredskabsplan for redning, når der arbejdes med falddæmpende udstyr.

Hvad så med brugeren, har denne ingen ansvar?

Jo, brugeren af faldsikringsudstyr ligeledes et ansvar, det er brugeren ansvar at fortage en egenkontrol af faldsikringsudstyret inden dette tages i brug. Det vil sige, man skal fortage en visuel inspektion for at sikre udstyret ikke er defekt, eller har mangler og en test / eftersyn af spænder, låse og karabiner. Brugeren har også et ansvar for at ankerpunktet er egnet, dette gælder især hvis der etableres et midlertidigt ankerpunkt.

  •  

 

CE-MÆRKNING

Alt faldsikringsudstyr og dele, der er nødvendige for at udstyret fungerer korrekt skal være godkendt og CE-mærket. For at opnå godkendelse skal faldsikringsudstyr være testet efter de europæiske standarder. Samtidig er det leverandørens pligt, at sørge for der altid er en dansk brugsanvisning tilgængelig for dem, der bruger udstyret.

 

VEDLIGEHOLDELSE OG SKILTNING

Faldsikringsudstyr skal vedligeholdes efter leverandørens anvisninger og holdes rent og funktionsdygtigt. Udstyret bør altid kontrolleres inden brug og mindst en gang årligt, af en kompetent person, der er anvist af leverandøren. Området hvor faldsikring anvendes, skal afmærkes med skiltning. Dette er også arbejdsgiverens ansvar.

Detaljerede regler og vejledning kan findes på Arbejdstilsynets hjemmeside, hvor man også kan finde et link til lovgivningen på området.

Linkedin

Følger du os?