Den lette sikringsløsning bliver mere og mere efterspurgt, og det sker ofte vi for henvendelser om brugen af betonklodser, f,eks. Hoffmann klodser, som ankerpunkter. Rationalet er typisk, at klodsernes vægt må være rigeligt, som sikring af én eller flere samtidige personer.

Det er dog ikke helt udfordringer, bare at binde sig til en tilfældig betonklods. Der er 2 ting man skal holde sig for øje! Kravet til et ankerpunkt er ens ligemeget om vi taler om et fast godkendt ankerpunkt, eller et midlertidig ankerpunkt etableret af brugeren. Det vil sige, inden brugeren forbinder sig til et givent punkt, skal denne være sikker på at punktet kan opretholde et træk på 12kN (ca 1200kg) i alle retninger. Ydermere er man som slutbruger selv ansvarlig for det punkt man indbinder sig til, hvis dette er ikke et fast faldsikringssystem eller et godkendt ankerpunkt, så det vil bero på brugerens egen vurdering hvorvidt en f.eks. Hoffmann klods vil kunne holde. Hermed finder man gode argumenter for kun, at bruger godkendte ankerpunkter, og desuden undgår løse betonklodser eller ligende vægtklodser der ikke er fastgjort til tagfladen, hvor man reelt ikke kender dens vægt, betonens tilstand eller om det beslag der et støbt ind i klodsen, kan holde.

Fritstående ankerpunkt

Flytbare ankerpunkter bliver testet efter standarden EN795 klasse E, som betegner ankerpunkter der via vægt og friktion, giver en godkendt sikring når de indgår i et sikringssystem. Et flytbart ankerpunkt fåes i mange udgaver, med forskellige vægtløsninger, ens for dem alle er de tager tid og flytte. Det betyder derfor at, skal man bruger sikring flere steder langs tagfladen eller i højden, kan det i nogle tilfælde bedre gå at få et fast faldsikringssystem monteret. Desuden skal du være opmærksom på dit flytbare ankerpunkt skal undergå årlig eftersyn af en kompetent person, og slutbrugeren stadig har et ansvar for at udføre egenkontrol, inden ankerpunktet tages i brug. Men i mange tilfælde kan et godkendt flytbart ankerpunkter være et nemt og økonomisk god løsning når man sikres langs tagkanten, og har man mulighed for at have en sækkevogn med på tager, gøres flytningen nemt og hurtigt.

Så når kunder spørger os om man må bruge en betonklods som ankerpunkt – er svaret nej!