Forhindre et fald

I tilfælde hvor man færdes langs tagkant eller situationer hvor der ikke direkte er mulighed for et frit fald, bruges faldsikring til at hindre et fald. Udstyret er sammensat således at man aldrig kan bliver udsat for et fald på mere end 0,5m. 

Dette gøres ved at sammenkoblingen mellem sele og ankerpunkt ikke er længere end afstanden ud til kanten, dette kan enten opnåes ved at bruge et fast længe reb eller ved at bruge et reb og en rebglider som løbende justeres af brugeren, se f.eks Arbejdsreb.

Arbejdes der fra lift eller personløfter, bruges ligesledes faldhindrende udstyr. Enten med en helsele eller i nogle tilfælde et støttebælte, her henviser man til producentens anvisninger omkring sikkerhed og faldsikring. 

Skråt tag

Arbejder man fra en skrå flade, hvor risikoen ikke er for gennemstyrtning, men for at falde / trille ned, bruges typisk også faldhindrende udstyr. I mange tilfælde bruges et wiresystem som ankerpunkt, og brugeren kobler så sig direkte på med en wireglider, se f.eks Altiline.

Arbejdes der på et wiresystem, skal brugeren ligeledes være opmærksom på den dynamiske påvirkning i wiren, hvis denne udsættes for et træk som følge af et fald. Det vil sige at wiresystemet ligeledes skal medregnes i de 0,5m og derfor skal brugeren hele tiden sikre sig dennes arbejdsline er kortes muligt.

Standste et fald

Har man mulighed for et fritfald, skal ens faldsikringsudstyr indeholde et falddæmpende led. Det kan være et falddæmperline med en energiabsorber der udløser og dæmper den energi der er i et fald. Eller en faldblok, som har samme egenskab, plus den forden man hele tiden har mindst løs line, da den automatisk ruller ind og ud efter behov.

Da falddæmperen udløses ud fra vægt, og dermed ved maksimal kræft kan have en max længde på, baseret på producent, 1,75m er frihøjden vigtig at kende. Det betyder at inden man bruger en falddæmper eller faldblok skal man kende producentens anvisning iforhold til frihøjde. Dette finden man i manualen til ens udstyr. 

Ankerpunkts placering

Når man arbejder med et falddæmpende led i ens system, vil man gerne have sit ankerpunkt så højt oppe som mulighed, for at kontrollere frihøjden. Men på sammetid skal man have ankerpunktet så lodret over en som muligt. Anbefalingen er maksimalt 15 grader, dette for at sikre mindst muligt sving, hvis man tager et fald. Risikoen for at ramme genstande ved et fald er stor, og derfor skal man være opmærksom på denne penduleffekt.

Beredskabsplan

Bruges falddæmpende udstyr skal der udarbejdes en skriftelig plan for udførelse af arbejdet, dette for at sikre opgaven kan løses sikkert og alle er bekendte med beredskabet i tilfælde af et fald. Det betyder der skal forligge en plan for hvordan arbejdet skal udføres, hvilke sikkerhedsudstyr der skal bruges, adgangsforhold for redningsmandskab osv. Denne plan gennemgåes inden arbejds begyndelse.