KONTROL AF STIGER

Safework udfører kontrol af stiger:

Du kan kontakte Safework for registrering af dine stiger, og vi vil indkalde udstyret til eftersyn hver 12. måned. Efterfølgende vil udstyret én gang årligt blive indkaldt til det lovpligtige eftersyn.
 
Arbejdstilsynet har i AT-meddelse B.3.1.1 juli 2005
(kan ses på www.arbejdstilsynet.dk) skrevet følgende:
 
Opbevaring, vedligeholdelse og kontrol
Løse stiger, der ikke er i brug, skal opbevares, så de ikke udsættes for unødvendige påvirkninger, fx vejrliget eller
stærk varme, og altid i henhold til leverandørens anvisning. Beskadigede og defekte stiger må ikke bruges.
Stiger skal repareres på forsvarlig og sagkyndig måde efter leverandørens anvisning.
Træstiger må, bortset fra udvendige vangesider, ikke males, men bør behandles med klar lak, transparent farve
eller lignende. Stiger skal undersøges grundigt efter leverandørens anvisning - normalt mindst en gang årligt
- af en sagkyndig person. Undersøgelsen skal omfatte stiger og alt tilbehør. Der bør føres registre over dem med
angivelse af undersøgelsens resultat.
 
Denne sikkerhedsforskrift kræver, at en udvalgt person til stadighed kontrollerer, at stiger og
platforme er i korrekt stand. Intervallerne mellem kontrollerne bestemmes især af, hvor meget
de pågældende redskaber bruges og slides. Det er endvidere afgørende, hvor ofte og hvor
alvorlige de mangler har været, som er blevet konstateret ved tidligere kontroller. For at kunne
gøre garantikrav gældende, er det nødvendigt, at der foretages regelmæssige kontroller.