KONTROL AF FALDSIKRING

Safework udfører lovpligtig kontrol af faldsikringsudstyr

Du kan kontakte Safework for registrering af dit faldsikringsudstyr, og vi vil indkalde udstyret til eftersyn hver 12. måned. Efterfølgende vil udstyret én gang årligt blive indkaldt til det lovpligtige eftersyn.

I henhold til arbejdstilsynet retningslinjer for personlige værnemidler skal man følge leverandørens anvisninger om opbevaring og vedligeholdelse af faldsikringsudstyret. Den bedste sikkerhed for, at et faldsikringsudstyr fungerer efter hensigten, fås ved altid at kontrollere udstyret grundeigt forinden brug og kontorllere, om udstyret har gennemgået eftersyn mindst én gang årligt af en kompetent person. 
Ved et eftersyn kontrollere vi blandt andet, at udstyret er funktionsdygtigt og lever op til de sikkerhedsmæssige krav der er gældende for de enkelte enheder, samt at udstyret ikke er forfaldet på grund af eks. slid, UV-stråling og lignende.

Husk:

Udstyr må ikke anvendes

- hvis det har været brugt til at standse et fald

-hvis det har været udsat for anden belastning, der kan have nedsat holdbareheden

-hvis det er repareret, eller hvis der er tvivl om udstyrets fortsatte egnethed,

medmindre udstyret har gennemgået et eftersyn efter producentens anbefalindger. 

 

Faldsikringsudstyr bør ses som et personligt værnemiddel, jf. arbejdstilsynets vejledning om Faldsikring.

Arbejdstilsynets regler, bekendtgørelser, love og EU-forordninger:   Læs mere her