0

Støttebælte

EN361: Faldsikringsudstyret er en anordning til at gribe og holde brugeren i fald under de bedste betingelser, indtil der kommer hjælp. Fastgørelsen har en statisk modstandskraft  > 15 kN.

EN358: Fastholdelsesbæltet er et udstyr, der giver brugeren mulighed for at blive fastholdt på stedet og samtidig have hænderne fri. Fastgørelsen har en statisk modstandskraft  > 15 kN.

Et bælte bør ikke benyttes som faldsikringsudstyr.