0

Oplysninger der skal opgives af arbejdsgiver til bruger af faldsikringsudstyr

Informationer, der opgives fra Importør/Arbejdsgiver, skal indeholde relevante oplysninger i henhold til de krav der findes i EN 365 vedr. faldsikringsmateriel, og skal tillige indeholde følgende informationer og retningslinier:

a)Størrelsesangivelser og instruktioner i hvordan den optimale pasform opnås.

b)Den korrekte måde at iføre sig bæltet.

c)De nødvendige behov for regelmæssigt at checke fastgørelses og justeringspunkter under brug.

d)Identifikation af fastgørelses-punkter, den korrekte brug af fastgørelses-punkter samt en fyldestgørende forklaring på formålet med hvert enkelt fastgørelses-punkt.

e)En redegørelse vedr. formålet med produktet samt dets begrænsninger.

f)En advarsel om at udstyret ikke er beregnet til faldstop og at det kan være nødvendigt med supplerende sikkerhedsforanstaltninger på arbejdspladsen med samme formål (f.eks. Sikkerhedsnet) eller personlige værnemidler (f.eks. Sikkerhedsliner eller faldstop i henhold til EN 363.) som beskyttelse mod fald fra højder.

g)En instruktion i at opnå den bedst mulige fastgørelse og justering under arbejdet med sikkerhedsliner, på en sådan måde at fastgørelses-punktet er på højde med eller under talje højde; at sikkerhedslinen holdes udstrakt (ikke krølles / foldes sammen) under arbejdet samt at bevægelsesradius holdes på maksimalt 0,6 meter. 

h)Det er et krav at personer er anvender produktet er kompetente dertil og har modtaget instruktioner / uddannelse vedr. anvendelsen af produktet eller er underlagt en vis grad af opsyn af en kompetent supervisor.

i)At man inden brug af udstyret har overvejet, hvordan en eventuel nødvendig redning kan opnås mest sikkert.

j)Om eventuelle begrænsninger der måtte være vedr. materialet, hvoraf produktet er fremstillet eller eventuelle farer der måtte påvirke holdbarheden af materialet, så som: Temperaturer, kemiske stoffer/ kemikalier, skarpe kanter, slidtage, snitsår, ultraviolet stråling, osv.

k)Om hvorledes rengøring og eventuel desinfektion af produktet foretages.

l)Om produktets forventede levetid eller hvordan levetiden kan fastslås.                                       

m) (Tåler produktet eventuelt et vist antal fald eller andet.)

n)Hvordan udstyret beskyttes bedst under transport / opbevaring.

o)Forklaring til eventuelle mærkninger.

p)Behov for regelmæssige eftersyn af taljebæltet og dertil hørende livliner, for synlige tegn på slidtage eller skader inden ibrugtagning.