0

Kontrol af seler

Safework udfører kontrol af seler

Du kan kontakte Safework for registrering af dit faldsikringsudstyr, og vi vil indkalde udstyret til eftersyn hver 12. måned. Efterfølgende vil udstyret én gang årligt blive indkaldt til det lovpligtige eftersyn.

I henhold til arbejdstilsynet retningslinjer for personlige værnemidler skal man følge leverandørens anvisgninger omkring opbevaring af faldsikrings udstyret for at sikre at det holder, men det anbefales også at man tager faldsikringsudstyret til eftersyn før det anvendes da dette giver den største sikkerhed for at udstyret er i den bedste tilstand.
Ved et eftersyn kontrollere vi blandt andet at udstyret er funktionsdygtigt og lever op til de sikkerhedsmæssige krav der er gældende for de enkelte enheder, samt at udstyret ikke er forfaldet på grund af slid, UV-stråling eller lign.

Husk desuden at selvom du har haft dit udstyr til eftersyn for nyligt, så bør det samme faldsikringsudstyr ikke anvendes igen efter det har stoppet et fald.

 

Fra
At-vejledning om Faldsikring: D.5.5 Juli 2007

Faldsikringsudstyr er et personligt værnemiddel. Læs mere her


At-vejledninger, At-anvisninger og At-meddelelser om arbejdets udførelse: Læs mere her