0

Brøndhejsudstyr

Til arbejde i et snævert, lukket område:
Denne arbejdssituation hvor man arbejder nede i tanke - kloakker - siloer og være i stand til at evakuere til enhver tid.
Derfor er det nødvendigt, at en anden person er til stede ved redning af personen.